OM PORTALEN | FINN EIENDOM | INFO OM LANDENE | EIENDOM KJØPES | EIENDOM SELGES | ARTIKLER OG NYHETER | REISER | HJEM
Ønsker du å kjøpe eller leie eiendom i utlandet? Fastigheter, Eiendom, bolig utland, bolig utlandet, ferieeiendom, feriehus utlandet, feriehus utland, hus utland, hus utlandet:
 
meny  
utenlandseiendom

eiendomsannonser:
salg og leie

link-katalog: salg
link-katalog: leie
annet innhold
nyttige lenker
verktøy
eiendomsforum
artikler
eksterne nyheter
eiendomsstatistikk
bokhandel
reise-verktøy
valutakalkulator
internasjonale retningsnumre
vær
søkemotor
kart
verdensuret

støpsler, kontakter, koblinger


Non-Norwegian Speaking advertisors

Google

Web

utenlandseiendom
  
Katalog over meglere og formidlere

Afrika
Egypt
Ghana
Marokko
Mauritius
Sør-Afrika

Asia
Filippinene
Japan
Singapore
Thailand

Europa
Be Ne Lux
Bulgaria
Danmark
Frankrike
Hellas
Italia
Kanariøyene
Kroatia
Monaco
Portugal
Spania
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Ungarn

Øst-Europa

Mellom-Amerika
Belize
Costa Rica
Dominikanske-Republikk
Karibien
Mexico
Panama
Nord-Amerika
Alaska
Canada
USA
Sør-Amerika
Argentina
Brasil
Uruguay
Oseania
Australia
Fiji
New Zealand
Annet:
Golfeiendom

 

Temaguide - nyttige lenker.


Offenlige instanser
Kart
Leiebil
Lover og regler
Jurister
Reiseguider,
Reiseselskaper

Rådgivere
Skatt
Tidsskrifter
Tidssoner
Vaktmestere
Valutakurser
Verdensuret
Vær

 

Priser og statistikk på eiendom i utlandet

Statistikk
På denne siden finnes statistiske analyser utarbeidet av utenlandseiendom.no og andre kilder. Husk at at de er mange faktorer som kan spille inn på slike statistikker og må kun ses på som en pekepinn, ikke som fasit. Utviklingen går også raskt mange steder så vurder også datoen på artiklene.

 


 

Kvadratmeter på ferieboliger i utlandet II

16.12.06

Kapital har skrevet en artikkel som anslår intervaller og gjennomsnittspriser på bolig ulike steder i europa. Prisene er oppgitt pr. kvadratmeter.

Prisanalysen er basert på mange skriftlige og muntlige kilder og skal således gi et godt bilde av virkeligheten, til tross for at det er vanskelig å sammenligne pris melom de ulike landene.

Resultatet Kapital har kommet frem til bekrefter tendensen og prisskiktet som utenlandseiendom.no har kommet frem til i tidligere analyser. Bl.a. fremstår Tyrkia som det landet med de laveste eiendomsprisene i Europa med Hellas hakk i hel.

Kapital har kun tatt for seg land og områder i europa, og sier ingenting om priser i populære "feriebolig-land" som Sør-Afrika og Brasil.

Ikke uventet ligger Den Franske Riviera og den spanske Solkysten på pristoppen.

Analyseresultater
  • Alanya, Tyrkia: 10.000 kroner
  • Kypros, Hellas: 10.000-16.000 kroner
  • Kemer, Tyrkia: 15.000 kroner
  • Toscana, Italia: 38.000 kroner
  • Rivieraen, Frankrike: 45.000-50.000 kroner
  • Malaga, Spania: 48.000-72.000 kroner
  • Verbier, Sveits: 50.000-75.000 kroner

(Kilde: Kapital)

 


Kvadratmeterpriser på ferieboliger i utlandet I

05.08.2005
Vi har gjort en ny analyse av priser på eiendom i utlandet. Denne gangen er det salgspriser og kostnaden er gitt i kr/m2. Dette skulle gi en god indikasjon på pris-nivået i de forskjellige landene. Det er ikke tatt hensyn til beliggenhet innenfor landet og type bolig. Prisene for Frankrike er kun basert på den franske rivieraen. Analysen er gjort på grunnlag av prospekter på finn.no. Se diagram og tabell under.

(Kilde: Finn.no)

 

Utleiepriser på ferieboliger i utlandet

03.05.2005
utenlandseiendom.no har gjort en analyse av utleiepriser på ferieboliger i utlandet. Analysen er gjort på bakgrunn av prospekter lagt ut på Finn.no. Prisene er i norske kroner og viser gjennomsnitt av priser på flere objekter innenfor samme område. Hvor mange objekter som utgjør underlaget for hvert område kan ses i kolonnen til høyre. Prisene viser nivået for både lav og høysesong. Statistikken er ganske "uslepen" fordi den ikke gjenspeiler type bolig, størrelse eller lokal beliggenhet. I de områdene der det er mange objekter i underlaget vil likevel prisene gi en god indikasjon på nivået. Eksempelvis ser vi at prisene i Cotes d'azur ligger over prisene på Costa Blanca. Bunnlinjen i tabellen viser at leieprisene på ferieboliger i utlandet gjennomsnittlig ligger på rundt kr 4000,- i lavsesong og kr. 6700,- i høysesong basert på analyse av 395 objekter. De fleste objektene ligger i intervallet 50 - 100 kvadratmer.

Utanlandseiendom.no har naturligvis underlaget til denne analysen og kan på forespørsel utarbeide mer nyanserte analyser.

 

(Kilde: Finn.no)

 


 

Eiendomspriser i Spania

28.09.2004
utenlandseiendom.no har gjort en analyse av priser på eiendom i Spania. Det er tatt utgangspunkt i de områdene det er flest eiendommer til salgs. Datagrunnlaget er basert kun på leiligheter for at bygningsmassen skal være mest mulig sammenlignbar. Det må understrekes at det kan være objekter i underlaget som ikke er representativt for den øvrige bygningsmassen. Jo flere objekter det er i underlaget jo mer vil slike "unormaliteter" jevnes ut. Det er relativt mange objekter i dette underlaget i de fleste områdene, og utvalget anses som representativt.

 

(Kilde: Finn.no)

 


 

Eiendomspriser i de mest populære landene

18.08.2004
utenlandseiendom.no har gjort en analyse av priser på eiendom i Frankrike, Spania, Italia, Hellas og Tyrkia. Analysen er gjort på bakgrunn av prospekter lagt ut på Finn.no, og baseres på selgers pris. Dette er første analysen gjort av UE, og utvalget er foreløpig noe begrenset, men den gir en pekepinn om hvordan prisnivået er. Flere og mer omfattende analyser vil følge. I neste analyse som vi skal utarbeide vil flere land og flere prospekter være med i underlaget.

Diagrammet viser gjennomsnittlig pris, høyeste pris, laveste pris og en trendlinje på gjennomsnittsprisen. Under navnet på landet står et rødt tall som viser hvor mange objekter som er med i underlaget fra hvert land. Statistikken baseres kun på leiligheter. Det må også understrekes at mange av objektene innenfor de enkelte land er fra samme eiendomsformidler. Vi ser her at gjennomsnittsprisen på eiendom i Frankrike er veldig høy, men det har sammenheng med at mange av prospektene er er fra Nice, og den Franske Rivieraen, noe som trekker opp prisene. Det kommer likevel tydelig frem av det utvalget som er brukt i statistikken at dersom man er ute etter rimelig feriehus ved middelhavet burde muligheten være tilstede i Hellas og Tyrkia.

Det blir interessant å se hvordan resultatene slår ut med flere eiendommer i underlaget. En gjennosnittspris på nesten 3,5 mill. i Frankrike er jo ikke representativt sett på Frankrike som helhet.

(Kilde: Finn.no)

 


 

De mest populære landene

15.03.2004
(Fordelingen er basert på spørreundersøkelse gjort på "homes overseas" messe, og er indikasjon på hvor normenn helst ønsker å kjøpe eiendom i utlandet)
Spania 36%
Frankrike 20%
Italia 13%
Portugal 9%
USA 2%
Hellas 5%
Kreta 1%.
Sør-Afrika 1%

Kypros 1%

(Kilde: Homes Overseas Messe)

 

 

 
 
 


Web design:H-KONSEPT
 
© H-KONSEPT. Alt materiale på disse sidene er beskyttet gjennom åndsverkloven og kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra H-KONSEPT. Innholdet på disse sidene er utarbeidet med forsiktighet, men innholdet er kun ment som veiledning for lesere. Eieren av denne portalen legger kun materialet til rette for leserne og er ikke ansvarlig for noe tap som følge av informasjon hentet på disse sidene. Utgiver gjør sitt ytterste for at materialet skal gi god og sannferdig informasjon, det må likevel presiseres at kjøp av eiendom i utlandet kan være forbundet med stor risiko og store kostndader, og lesere bør derfor få profesjonelle råd og assistanse før noen dokumenter undertegnes.
utenlandseiendom.no gir deg den mest omfattende linksamling til eiendomsformidlere i utlandet: Afrika, Asia, Brasil, Bulgaria, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Kroatia, Monaco, Oseania, Portugal, Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Spania, Kanariøyene, Sverige Tyrkia.