OM PORTALEN | FINN EIENDOM | INFO OM LANDENE | EIENDOM KJPES | EIENDOM SELGES | ARTIKLER OG NYHETER | REISER | HJEM

utenlandseiendom.no er din veiviser. Fastigheter

Eiendom, ferieeiendom, feriehus, hus utland: nsker du kjpe eiendom i utlandet,

meny
  Linkoppføring? | Profileringsmuligheter |  Søk | Kontakt | Om_portalen | Din Startside Forsiden
 
utenlandseiendom

eiendomsannonser:
salg og leie

link-katalog: salg
link-katalog: leie
annet innhold
nyttige lenker
verktøy
eiendomsforum
artikler
eksterne nyheter
eiendomsstatistikk
bokhandel
reise-verktøy
valutakalkulator
internasjonale retningsnumre
vær
søkemotor
kart
verdensuret

støpsler, kontakter, koblinger

 

Fakta og råd

Å kjøpe eiendom i utlandet kan nok virke litt skremmende på mange. I mange land er også regelverket og nivået på skatter og avgifter forbundet med kjøp og eierskap av eiendom, ganske forskjellig fra det vi er vant til i Norge. Det er derfor viktig at man setter seg inn i de formelle forhold slik at man vet hvilke konsekvenser kjøpet bringer med seg, for det er ikke bare prisen på eiendommen som har betydning. Ofte vil eiendomskjøpet gå gjennom en norsk megler som opplyser om og ordner der formelle, men i de tilfeller en utenlandsk agent benyttes, er det særdeles viktig at man setter seg inn i forholdene og kontakter en uavhengig spesialist, f.eks en jurist.På denne siden er det samlet noe generell informasjon vedrørende kjøp av eiendom og noen lenker relatert til lover og regler. Det finnes mer informasjon spesifikt for landene på deres respektive sider. Lesere oppfordres til å komme med tips og suppleringer her som ellers på portalen.

Innhold:


8 råd til kjøpere av eiendom i utlandet
  1. Det er aldri for tidlig å søke etter eiendom: Selvom du er usikker på hvor du ønsker å kjøpe, eller om du ønsker å kjøpe i det hele tatt, er det viktig å orientere seg i markedet. Søk etter eiendom, les artikler, vurder prisnivåer på ulike steder. La oss eksempelvis si du i utgangspunktet ønsker å kjøpe eiendom i Italia. Etter litt research kan du komme frem til at kultur, eiendommer, temperatur og landskap etter din mening er vel så bra i Kroatia, og så er prisen langt lavere.
  2. Når du har gjort litt research og orientert deg i markedet, vet du mer om prisnivå på de ulike stedene. Du vet selv hva du kan betale, men gjør deg også kjent med nivå på skatter og avgifter ved eiendomsoverdragelse i området. Kostnadene er naturligvis mer enn bare prisen på eiendommen.
  3. Gjør deg godt kjent med området: Dersom du skal benytte ferieboligen mye selv, er det viktigste av alt å kjøpe eiendom i et område du trives godt. Det gjør du best ved å besøke området på forhånd. Feriere der, og bo der (kanskje flere ganger) før du bestemmer deg.
  4. Let etter eiendom hos mange ulike formidlere. Det finnes alltid flere formidlere i et land eller område. Bruk god tid på å lete. Det er ikke sikkert at en norsk megler eller eiendomsformidler har eiendommen som er perfekt for deg.
  5. Når du har bestemt deg for område og funnet din drømmeeiendom; søk profesjonell hjelp. Ta helst kontakt med et norsk anerkjent firma som kjenner lover, regler og normer i det aktuelle landet. Dette kan du naturligvis også gjøre på et tidligere tidspunkt, men juridisk bistand ved gjennomføring av kjøpet er alfa og omega.
  6. Det kan ofte lønne seg å låne penger i det landet du kjøper i, fordi renten kan være lavere. Det blir i så fall i praksis et valutalån, og dermed må du kalkulere med risiko for valuta-endringer. Svingninger i kursen kan fort spise opp rentefordelen. For tiden har vi jo også gunstig lånerente i Norge, så får du låne penger her kan det kanskje være det beste. Det er ikke alltid at en norsk bank vil ta sikkerhet i en eiendom i utlandet. Det vil derfor ofte være nødvendig å stille sin egen bolig hjemme i Norge som sikkerhet for boligen i utlandet.
  7. Skriv et eget testament for eiendommen i det aktuelle landet. Et norsk testament kan gjelde i landet du kjøper eiendom, men et lokalt testament vil kunne gjøre et eventuelt skifte enklere.
  8. For å redusere utgifter til skatter og avgifter ved kjøp, eie og salg av eiendom kan det i visse tilfeller og land være gunstig å etablere et ansvarlig selskap, eller aksjeselskap som kan stå som eier av eiendommen.

Skatter og avgifter

Eiendom i utlandet blir skattebelagt noe annerledes i Norge enn det eiendom her hjemme gjør. Man er nødt til å betale formueskatt av ligningsverdien. Dersom du har gjeld på eiendommen vil dette slå gunstig ut fordi gjelden vil bli trukket fra på formuebeskatningen.Skatter og avgifter i utlandet vil naturligvis variere like mye som landene er forskjellige. Vi trenger ikke dra lenger enn til Sverige for å se at reglene her er annerledes enn våre. Og tar vi Spania som eksempel er avgifter og skatter ved eiendomskjøp mye lavere her enn i Italia. Skal du leie ut eiendommen i perioder du selv ikke benytter den, må du betale skatt av leieinntektene til det landet du har eiendom i. I noen land er man også nødt til å betale en tilleggsskatt, men den er ofte lav, gjerne under 1%.


Finansiering av eiendomskjøpet

Ofte vil normenn som kjøper bolig i utlandet ha oppsparte midler eller egen fritidsbolig/bolig her hjemme som skal selges før de kjøper nytt. Det betyr at de har god egenkapital eller pantesikkerhet som gjør det enkelt å få lån i Norge. Dersom man ikke har kapital eller en annen eiendom man skal selge kreves annen form for sikkerhet for lånet. Det er ikke alltid at banken vil akseptere eiendommen i utlandet som sikkerhet for lånet, og det kan derfor være nødvendig å låne på boligen man har her hjemme i Norge.Et annet alternativ er å ta opp lån i det landet du skal kjøpe eiendom. Mulighetene for dette vil variere fra land til land. Parametere som rente, løpetid for lånet, andel egenkapital/sikkerhet, etc. vil variere og må undersøkes nærmere. Det finnes noe informasjon om lånebetingelser på de enkelte lands sider på denne portalen. Dersom du benytter en norsk eiendomsformidler eller megler kan de helt sikkert gi deg råd om dette.


Garanti ved kjøp av eiendom i utlandet

Du har alltid krav på garanti ved eiendomskjøp. Garantien skal bl. a. sørge for at bygninger og infrastruktur er korrekt oppført, og at ingen heftelser følger eiendommen.


Mangel på regler ved eiendomsskifte i Sør- og Øst- Europa

I flere land i Sør- og Øst-Europa er det mangel på regler ved eierskifte av eiendom. Portugal er et av landene med uklare regler. Flere av de norske eiendomsmeglerne er foreløpig avventende med å etablere seg her, fordi risikoen er stor for å bli lurt. Økende medlemsskap i EU blant østeuropeiske land og nye EU-direktiver vil forhåpentligvis bedre forholdene. Rådet her som alltid er å ty til bistand fra norske konsulenter, eller andre du stoler på som kjenner området.


Fastboende i utlandet; Trygd og praktiske hensyn.

Flere nordmenn har valgt å bli fastboende i utlandet. Det er mange ting å ta hensyn til og tenke på når man skal bosette seg i et annet land; Får du trygd? hva skal til for å bli regnet som fastboende? hva skjer hvis du vil flytte hjem igjen? hva skjer hvis dere faller fra og noen skal arve boet? osv. Gjennom EØS avtalen har Norge inngått trygdeavtale med følgende land i Europa angående utbetaling av trygd: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Kypros, Latvia, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbrittannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Det betyr at trygden du får i Norge kan utbetales til deg som fastboende i utlandet, dersom landet du bor i er et EØS-land. Husk: Meld fra til ditt trygdekontor, meld fra til folkeregisteret, søk om skattefritak i din kommune.

 

 


Web design:H-KONSEPT
 
 
© H-KONSEPT. Alt materiale på disse sidene er beskyttet gjennom åndsverkloven og kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra H-KONSEPT. Innholdet på disse sidene er utarbeidet med forsiktighet, men innholdet er kun ment som veiledning for lesere. Eieren av denne portalen legger kun materialet til rette for leserne og er ikke ansvarlig for noe tap som følge av informasjon hentet på disse sidene. Utgiver gjør sitt ytterste for at materialet skal gi god og sannferdig informasjon, det må likevel presiseres at kjøp av eiendom i utlandet kan være forbundet med stor risiko og store kostndader, og lesere bør derfor få profesjonelle råd og assistanse før noen dokumenter undertegnes.
utenlandseiendom.no gir deg den mest omfattende linksamling til eiendomsformidlere i utlandet: Afrika, Asia, Brasil, Bulgaria, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Kroatia, Monaco, Oseania, Portugal, Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Spania, Kanariøyene, Sverige Tyrkia.